T kao TIP brašna

Malim kućnim mlinovima

proizvest ćemo brašno Tip 2000, najboljih nutritivnih vrijednosti, a kolači biskviti, torte, palačinke, kruhovi, pekarski proizvodi su iznimne kvalitete i najzdraviji za naš organizam. Bez dodatnog glutena ili jednostavno bez glutena jer sa lakoćom ćemo samljeti kukuruz, rižu, heljdu, proso, slanutak….

Tipsko i namjensko brašno je proizvod mljevenja sa određenim sastavom mineralnih tvari i određenim ph faktorom. Takva brašna su u procesu proizvodnje tehnološki dorađena kako bi se lakše pripremila dizana, vučena ili tanka tijesta ili pak tijesta za kolače.

Kruh se lakoćom može izraditi iz integralnog brašna, brašna dobivenim mljevenjem cjelovitog zrna.

Tipizacija brašna određuje se na osnovu sadržaja mineralnih tvari tako da se udjel pepela pomnoži sa 1000. Pšenična brašna su  prema sadržaju pepela određena u tipove: T-400 (bijelo brašno), T-500 (bijelo), T-850 (polubijelo), T-1100 (crno). 

Bijela brašna sadrže do 0,55% pepela i potječu iz središnjeg dijela zrna i može se reći da takva brašna skoro i nemaju aleuronskog sloja. Bijela brašna su obično  mekša, bijele boje sa niskim sadržajem bjelančevina i glutena. U takva brašna često se dodaje gluten koji ima odlična pecivna svojstva. Kruh i peciva iz bijelih brašna su mekani, ali bez potrebnih nutrijenata za naš organiza.  Bijela brašna su slabih nutritivnih svojstava, bez minerala i vitamina, ali zbog odličnih tehnoloških svojstva najčešće se koriste u proizvodnji pekarskih proizvoda i kolača. 

Razlog da se zabrinemo za preosjetljivost na gluten, pretilost i početak mnogih bolesti. Jer kruh i peciva često sadrže prekomjernu količinu glutena. 

Polubijela brašna sadrže 0,75- 0,9% pepela. Potječu iz središnjih dijelova endosperma, i sadrže veći dio ovojnice zrna i aleuronskog sloja, stoga su tamnije boje. Proizvode se uglavnom dva tipa: tip 800 (T–800) i tip 850 (T–850). Koriste se za proizvodnju pekarskih proizvoda i glutena, često i u slastičarskoj djelatnosti. Polubijelo brašno je bolje nutritivne vrijednosti, sadrži više minerala, vitamina i enzima nego bijela brašna. Kruh iz polubijelog brašna je manje mekan, boljeg okusa.

Crno brašno sadrži visok udio pepela, 0,95-1,15%. Tamne je boje uslijed prisutnosti velikog udjela vanjskih dijelova zrna. Najčešće se proizvodi tip 1100 (T-1100).  Kruh i peciva iz brašna koje smo samljeli na kameni mlin su puna okusa i mirisa, a zbog bogatih nutritivnih vrijednosti ne možemo ih mnogo konzumirati. Jednostavno od takvog kruha nemamo težinu nakon konzuminjara i dugo vremena imamo osjećaj sitosti. Iako ćemo integralni kruh proizvesti iz tzv.crnog brašna pšenice ili pira, sadržaj glutena u takvom brašnu je prirodan, onakav kakav je u zrnu. Najsigurniji u kvalitetu brašna smo kada sami meljemo žitarice na kućni kameni mlin.